Petr Hájek Architekti

ZABALENÝ DŮM

studie 2010
autoři Petr Hájek
spolupráce Zuzana Grešová, Jaroslav Hulín, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš, Michal Volf, Lukáš Zimandl
zabaleny dum
ARCHITEKTURA
Dům je zahalený do jemné moskytiéry, která chrání obyvatele před hmyzem a přímými pohledy zvenčí. Inspirací pro tento dům jsou ochranné stany a přístřešky rovníkového pásma. S ohledem na snadnou přepravu a rychlou montáž je objekt sestavený ze tří velikostí typových kontejnerů. Kontejnery jsou osazeny na betonovém pontonu. Vzájemná skladba kontejnerů je zvolena tak, aby těžiště bylo umístěno ve středu základny. V čelech kontejnerů jsou navrženy venkovní terasy. Celý objekt je pak zabalen do jemné sítě. Sítě je možné doplnit plachtami pro zastínění teras a vnitřních prostorů. Zastiňovací tkaniny na osluněných stranách mohou být doplněny fotovoltaickým potiskem.

UMÍSTĚNÍ V SITUACI
Dům umožňuje řadu variant velikosti a tvarového uspořádání. Je možné jej použít jako solitér nebo v sérii v různých sestavách. Dům je spojen s pontonovým chodníkem skládací lávkou. Po jejím složení se stává ostrovem. Pro kotvení domu předpokládáme břehové nebo zátěžové kotvy.

VARIABILITA
Velikost a tvar objektu je možné modifikovat dle konkrétního přání investora. Totéž platí o dispozičním řešení a návrhu interiéru.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody bude částečně zajištěn solárními panely. Spotřeba elektrické energie bude zčásti pokryta fotovoltaickými panely. Elektrická energie z fotovoltaických panelů může být skladována v akumulátorových bateriích. Větrání domu je navrženo přirozené okny. Chlazení v letních měsících je navrženo vodním systémem.

VÝROBA A PŘEPRAVA
Výrobu jednotlivých kontejnerů včetně vybavení předpokládáme v hale mimo pozemek. Kontejnery mají typové rozměry a korpusy mohou být vyrobeny ve specializované výrobně. Vzhledem k typizovanému rozměru jsou snadno přepravitelné běžnou kamionovou dopravou.

VÝSTAVBA
Dům je osazen na prefabrikované pontony. Pontony budou jednotlivě přepraveny na pozemek do suchého doku a sestaveny. Na vzniklou platformu budou připevněny ve dvou patrech kontejnery. Kontejnery budou osazeny včetně vybavení pevným interiérem (bez mobilního nábytku). Jako finální úprava bude přes dům natažena moskytiera. Zkompletovaný dům bude ze suchého doku portálovými jeřáby spuštěn na hladinu a převezen na kotviště.
1np
2np
rez