Petr Hájek Architekti

VILA HERMÍNA

studie 2000
realizace 2009
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka, HŠH architekti
Černín
Objekt je zasazen do svažitého terénu na kraji obce Černín, ze kterého přebírá do svých útrob stejný sklon podlah. Vnitřní prostorové uspořádání je založeno na střídání rovné a šikmé podlahové plochy, které dávají v součtu spirálový charakter vnitřku a definují i vnější vzhled stavby. Využití šikmé podlahy v přízemí objektu není samoúčelné, ale je na žádost investora připraveno pro promítání filmů, tedy jako malý kinosál. Okna a otvory jsou rozmístěny i s ohledem na venkovní fasádu objektu - každá stěna má pouze jeden otvor. Jako zateplení a izolace je využit polyuretanový nástřik s růžovým nátěrem, který je zamýšlen jako pocta naší oblíbené stavbě Průtokového kanálu ústavu vodního stavitelství v Berlíně od Ludwiga Lea.
pudorysy
rez1
1np
2np
3np
4np-strecha
obr08
obr06
obr07
obr17
obr16
obr14
obr18
obr02
obr03
obr04
obr05
obr09
obr10
obr11
obr12
obr13
obr15
obr19
obr08