Petr Hájek Architekti

TOPOGRAFICKÝ DŮM PEC POD SNĚŽKOU

studie 2012
2. místo ve vyzvané soutěži.
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Cornelia Klien, Dominik Saitl, Martin Stoss
zeme kamen
Rekonstrukce stávajícího domu při splnění prostorových a provozních požadavků je neekonomická. Současné konstrukce nemají výhodné parametry pro umístění polyfunkčního provozu. Jejich sanace bude náročná a pro řešení provozu kompromisní. Navrhujeme původní objekt odstranit a postavit na jeho místě dům nový. Novostavba umožní precizně navrhnout konstrukci z pohledu statiky, efektivity a architektonického konceptu a v neposlední řadě provozních nákladů.

Navržený dům je sochou - solitérem. Stojí důstojně a pevně poblíž nejdůležitější křižovatky ve městě. Jednoduchý objem kompaktního hranolu má lomenicovou střechu. Tvar střechy má svůj protějšek v geometrickém reliéfu Krkonoš. Tato geometrie symbolicky svazuje dům s místem. Přírodní síly, které daly tvar okolním horám jsou otištěny do jeho architektury. Dům je na tomto místě doma. V tomto smyslu je jedinečný a nepřemístitelný.

Dům se umí adaptovat na letní a zimní provoz. V zimě je možné redukovat velikost a množství otvorů pomocí okenic a zatahovacích stěn. Pokud nebude nějaký provoz otevřen je zatažena stěna nebo uzavřena okenice. Tepelná ztráty se sníží o ochlazované prosklené plochy.

Plášť je opatřen dřevěným obkladem z modřínového dřeva. Prkna jsou kladena v pásech vodorovně a překládají se. V místě oken a otvorů jsou navrženy okenice, které se při uzavření pohledově spojí s obkladem a plášť pohledově scelí. Okenice částečně propouští do interiéru denní světlo.
diagram strecha
situace
diagram funkce
pohled jv
letecký
pohled jz
pohled sz
pokoj
chodba
fitness
interier
pohled jv