Petr Hájek Architekti

SPORTOVNÍ HALA SUCHDOL

studie 2018
autoři Petr Hájek, Martin Stoss, Nikoleta Slováková, Jakub Koštýř
Na louce pod sokolovnou a školou levituje deska-paluba se sportovišti. Okny mezi palubou a terénem přichází světlo a vzduch do prostoru sportovní haly. Hala je částečně zapuštěná do terénu a uchovává si tak svou tepelnou energii a zároveň snižuje náklady na údržbu. Sportoviště jsou vrstveny nad sebe a šetří tak krajinu.
Na střeše haly se nachází lehkoatletické sportoviště. V čele jsou umístěny klubovny pro děti a kancelář rozhodčích. Klubovny jsou prosvětleny denním světlem a větrány čerstvým vzduchem skrze okna. Z kluboven je krásný výhled do zeleně a zároveň i výhled na sportoviště v interiéru haly. Děti mohou vyjít přímo z kluboven na pobytovou louku.
Prostor sportovní haly je členěn do dvou úrovní. Spodní první úroveň je určena pro sportoviště a zázemí sportovců (šatny, střídačky, zapisovatelé...). Druhá horní úroveň je určena pro publikum (vstupní hala, šatna, občerstvení, wc...).