Petr Hájek Architekti

SCHODIŠTĚ V LIBNI U PRAHY

realizace 2001
v roce 2002 čestné uznání v grand prix Obce architektů
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka, HŠH architekti
spolupráce Jan Kolář, Martin Maršík
Schodiště Libeň
Zvolená koncepce subtilní zvlněné stuhy, odpovídá exponované poloze v hlavní obytné místnosti domu. Schodiště je provedeno z plechu tl. 10mm. Dvojice sousedních stupnic spojených šikmou vnější bočnicí tvoří konzolu kotvenou do zdi. Každá konzola je tuhým rámem . Vyšší stupnice je převážně tažena, nižší tlačena.
půdorys
--
--
--
--
--