Petr Hájek Architekti

ŘEDITELSTVÍ NEVŠÍMAL

autoři Petr Hájek, Cornelia Klien, Martin Stoss
Sídlo společnosti zabývající se „oblékáním“ budov jako krásné šaty elegantní dámy. Postupnou iterací procesu zjednodušovaní sítě polygonů 3d modelu sochy Afrodity vznikne abstraktní vertikální hmota budovy. Ta má afinní vztah k původní figuře, je tedy ve hmotě budovy zakódována.

Plášť domu bude skleněný, s jemným členěním. Za šera je na něj možno promítat pomocí projektorů. Můžeme tak zobrazit například dění uvnitř budovy (výzkum v laboratoři), aktuální vnitřní síly (pnutí) fasády v závislosti na okolní teplotě a namáhání větrem, aktuální tepelné uniky z jednotlivých partií, etc. Fasáda je tak nejen obálkou domu, ale také experimentálním prostorem, ve kterém je možno veřejně testovat, prezentovat a vizualizovat různé fasádní systémy a v nich probíhající procesy.
situace
Vizualizace 1
Vizualizace 2
Vizualizace 1