Petr Hájek Architekti

LÁZEŇSKÝ DŮM LEOPARD V TEPLICÍCH

studie 2010
autoři Petr Hájek
spolupráce Andrea Kubná
leopard
SITUACE
Pozemek se nachází v exkluzivní poloze v blízkosti historického centra Teplic vedle objektu Kamenných lázní v prostředí krásného městského parku. Na jeho místě stál lázeňský dům Leopard, který byl v roce 1962 zbořen. Na uvolněný pozemek byla v šedesátých letech vypsána architektonická soutěž. Nový objekt nebyl realizován a po demolici se pozemek stal součásti přiléhajícího parku.

CÍL A RÁMEC NÁVRHU
Cílem návrhu je prověřit kapacitu a možnosti místa pro majitelku pozemku a budoucího investora. Návrh je objemovou studií a je řešen ve schématické podobě. Provozy a dispozice jsou zjednodušeny a slouží k získání základních objemových a kapacitních ukazatelů. Návrh nerespektuje současné zatrubnění vodoteče a potrubí odvádějící radonové vody z objektu Kamenných lázní. Předpokládá se, že návrh bude v rámci studie předjednán s úřadem památkové péče.

NÁVRH
Inspirací pro architekturu nového lázeňského domu Leopard jsou tradiční plátěné závěsy oddělující prostory lázeňských koupelí. Dům je celý zabalen do plátěných závěsů, které je možné posouvat a vytvářet tak otevřené či uzavřené prostory. Závěsy zabraňují pohledům zvenčí a vytváří klidnou a intimní atmosféru. Tkanina je opatřena jemným potiskem se vzorem leopardí kůže.

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Nový Lázeňský dům Leopard zastavuje plně pozemek svého předchůdce. V centru dispozice je navrženo schodiště s výtahem lemované komunikačním prstencem. Pokoje a společenské prostory přízemí jsou lemovány terasami. Terasy jsou exteriérové prostory chráněné před venkovními pokhledy a průvanem plátěnými závěsy.

Střešní terasa je místností pod širým nebem s vanami a bazénem pro horké koupele. Je nejen prostorem pro rehabilitace a terapie, ale i místem pro společenské akce. Prostor je možné v případě nepřízně počasí zastřešit nafukovací střechou a temperovat.

Přízemí je místem setkávání v přímé návaznosti na městský park. Obsahuje kavárnu a bar přístupnou návštěvníkům z ulice.

Parkování je navrženo v podzemním podlaží. S ohledem na maximální využitelnost byl zvolen automatický zakládací system.


situace
garaze
1np
typicke patro
strecha
rez