Petr Hájek Architekti

LÁVKA KARLÍN

studie 2017
odměněný návrh v soutěži Lávka Holešovice Karlín
autoři Petr Hájek, Martin Stoss, Tereza Keilová, Nikoleta Slováková
spolupráce Jiří Čepelka, Jan Vyštejn
Navržená konstrukce je romantickou představou lávky (pro pěší a cyklisty) kombinované s přívozem. Přívoz je navržený jako soustava samostatných šlapacích vozíků zavěšených na trojici samostatných vodících kolejnic. Šlapací vozíky mohou být v čase doplňovány jak početně, tak i z hlediska jejich doplňkové funkce. Vozíky lze použít k dopravě z jednoho konce na druhý a převézt cestující nebo náklad. Lze si je však také představit jako individuální kabiny pro piknik nad hladinou řeky, rybářský domek, pozorovatelnu, ateliér v plenéru a jinak...