Petr Hájek Architekti

KRKONOŠSKÉ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VRCHLABÍ

studie 2009
projekt 2009
realizace 2013
autoři Petr Hájek
spolupráce Koncept: Helena Línová, Michal Volf, Interiér: Cornelia Klien, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Helena Línová, Martin Prokš, Martin Stoss, Michal Volf. Informační systém a logo: Kristina Ambrozová, Stavební část: Jan Kolář
kcev
Základním architektonickým konceptem je návrh ekologického objektu, který by sám o sobě sloužil jako učební pomůcka k praktické ekologické výuce a jako příklad šetrného přístupu při využívání krajiny. Objekt Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí je navržen do městského parku před správní budovu KRNAP. Geometrie objektu vychází z geometrie pohoří Krkonoš. Jednotlivé sklony a úhly mají svůj přírodní protějšek. Budova je odsazena od stávající správní budovy a vzniklý meziprostor slouží jako nástupní platforma s lavicí a vlajkovými stožáry. Atmosféru veřejného prostoru dokresluje prosklená boční stěna, skrze kterou je možné sledovat ruch v budově a nepřímo se účastnit přednášek, seminářů a výuky. Objekt je energeticky nenáročný a měl by příkladně vyjadřovat filosofii správy parku o ochraně a využívání krajiny. Pro vytápění budovy je využito tepelné čerpadlo. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části jsou z přírodního pohledového betonu. Vnitřní dělící příčky a nábytek jsou ze dřeva.
axo_rozlozena
koncept
bezodpad nabytek