Petr Hájek Architekti

KONVERZE BÝVALÝCH JATEK V OSTRAVĚ

studie 2017
1.místo ve vyzvané architektonické soutěži
autoři Petr Hájek, Martin Stoss, Tereza Keilová, Nikoleta Slováková
spolupráce Jiří Čepelka
Architektura objektů bývalých jatek v Ostravě nabízí silný zážitek. Omšelost a patina, kterými se do ní propsal čas, přidala celému komplexu na kráse. Náš návrh se tuto hodnotu snaží úzkostlivě zachovat a pracovat s ní.
Srostlici původních budov navrhujeme zachovat v maximální možné míře, včetně dispozičního rozvrhu, tvaru střech, uměleckořemeslných detailů, ale i úprav, které přinesl čas. Do takto památkově obnovené budovy budou provedeny (v zásadě pouze dva) soudobé architektonické zásahy: bude vybudována bílá věž se společenským sálem, novotvarem v podobě aluze na věž historickou, a auditorium s mobilní střechou umístěné před historickou věží.