Petr Hájek Architekti

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

projekt 2014-2017
realizace 2019/2020
autoři Petr Hájek, Martin Stoss, Nikoleta Slováková, Jakub Koštýř
V roce 2014 byl náš ateliér osloven, aby zpracoval a projednal návrh plovoucí kaple Jana Nepomuckého. Práce na návrhu a technickém řešení trvaly tři roky.
Kaple je umístěna u pilíře Karlova mostu (naproti soše odlité do bronzu podle dřevěné předlohy od Jana Brokoffa). Svým umístěním a tvarem je svázána s místem svržení Jana Nepomuckého do řeky Vltavy. Kaple je transcendentálním prostorem. Její architektura je inspirována teorií strun a membránového uspořádání světů. Dvojrozměrná Membrána kaple vyjadřuje touhu přenést se v čase a splynout s prostorem. Do jejích rozměrů a geometrie (13.40m, 13.93m, 17.21m) jsou zaznamenána klíčová historická data.
Návštěvník nevstupuje do prostoru, ale do 0,58m úzké membrány. Symbolicky vstupuje do pomyslného místa mezi prostorem a časem. Do membrány lze vstoupit pouze jeden den v roce 20.3., kdy bude kaple spojena s nábřežím plovoucím molem. Vnitřek bude zalitý světlem, které je zesíleno natočením vláken struktury laminátového pláště (směrem k dráze Slunce). Laminát absorbuje část světla a bude jemně světélkovat a v nočních hodinách se bude odrážet v řece Vltavě.
Konstrukce kaple je navržena z luminiscenčního průsvitného laminátu a bude vytištěna na 3D tiskárně. Celkem bude vytištěno 6625 dílů. 100 tiskáren bude všechny komponenty tisknout 60 dní. Jednotlivé vytištěné části budou slepeny v suchém doku v Holešovicích a poté bude celá stavba remorkérem přesunuta na místo určení.
Kaple plave na hladině řeky a je pevně kotvena do říčního dna. Aby nedošlo k překlopení konstrukce a těžiště se nacházelo stále pod hladinou, je část pod ponorem vyplněna balastovou zátěží z pryskyřice smíchané se sklem. Na dně řeky bude rozmístěno osm základových patek z betonu pro kotevní lana.