Petr Hájek Architekti

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDÍÍ V PRAZE

studie 2009
2.místo v soutěži
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný
spolupráce Helena Línová, Lukáš Zimandl
fhs_inspirace
Inspirace: tělo v těle

Budova bývalé menzy pro nás představuje kvalitní architekturu osmdesátých let. Z tohoto důvodu jsme se při její přestavbě na školu snažili v maximální míře využít stávající prostory, materiály a konstrukce. Zásadním momentem celého návrhu a v podstatě jediným stavebním zásahem je vložení tělesa s novou aulou, posluchárnami, knihovnou a kaplí do těžiště původní budovy. Tento prvek tvoří nové srdce domu a přináší do hloubky dispozice světlo a vzduch. Skrz střešní světlík vstupuje denní světlo rozptýlené difuzory do auly pro tři sta posluchačů. Po obou stranách auly je mohutnou odraznou plochou distribuováno venkovní světlo do poslucháren a společenských prostorů školy. Každý prostor má kontakt s denním světlem, i když je umístěn hluboko uvnitř dispozice. Na jednotlivých podlažích jsou u oken umístěny kabinety a učebny. Pohledy do těchto prostor lze regulovat a omezovat neprůhlednými závěsy.
situace
2pp
1pp
1np
2np
3np
rezAA
rezBB
schema svetlo