Petr Hájek Architekti

DŮM VE FICHTENWALDE

studie 2009
autoři Petr Hájek
spolupráce Michal Volf, Lukáš Zimandl
fich_inspirace
Oblast Fichtenwalde se nachází v bezprostředním sousedství Berlína. Převážně jehličnatý les je rozdělen sítí komunikací na jednotlivé pozemky. Z hlediska zastavěnosti smělo být vytěženo maximálně 50% stromů. V oblasti platí poměrně přísná stavební regulace. Předepsané omezení jsme vzali jako přednost a sestavili podle něj matematický vzorec, který „vygeneroval - okrájel“ tvar a proporce domu. Investor požadoval proslunit hlubokou dispozici domu a zároveň jej umístit mezi stromy. Rovněž si přál mít možnost propojovat nebo oddělovat jednotlivé prostory aby rodina mohla užívat dům jako jeden prostor nebo izolované místnosti. Dům jsme tedy postavili mezi stromy a podle drah slunce v různých ročních obdobích „proděravěli“ otvory. Otvory - okna jsou posazeny za sebou v místech mezi korunami stromů tak, aby sluneční paprsky prosvětlily každou část domu. Otvory – okna rovněž slouží k propojování nebo oddělování vnitřních prostorů domu. Jednotlivé místnosti jsou řazeny kolem sebe a vytvářejí prostorový „raumplan“. Vytěžené dřevo pozemku bude vysušeno a použito ke stavbě domu.
situace
pud01
pud02
pud03
pohledy
ext model
diagram01
diagram02
obyvak
obyvak02
knihovna
rez
ext
skica rez
obyvak