Petr Hájek Architekti

DŮM PERISKOP

studie 06/2013
autoři Petr Hájek, Martin Stoss, Cornelia Klien, Tereza Keilová, Nikoleta Slováková
Rodinný dům je umístěn v řadové zástavbě poblíž přírodní rezervace Divoká Šárka. Dům je přisazen k místní komunikaci s parkovištěm pro osobní auta. Komunikace je pevnou hranicí odkrajující městskou zástavbu od nádherné krajiny.
Přáním stavebníka bylo vybudovat dům, který by v sobě propojil dvě protichůdné podmínky zadání. Obytná část v přízemí domu měla být přímo spojena se zahradou a zároveň měl být zajištěn průhled do údolí. To se však zprvu zdálo nereálné, neboť nerušenému pohledu z přízemí vadila komunikace, parkoviště osobních aut a hradba z hustého stromořadí. Bezvadný pohled do krajiny byl možný pouze z výšky čtvrtého podlaží a více. Do úvahy tedy přicházela taková řešení, která by umožnila transportovat obraz z vyšších pater do úrovně zahrady. Hned z počátku jsme zavrhli digitalizaci obrazu a jeho promítnutí na plátno, přestože by se nám zamlouvalo. Investor si však umělý obraz nepřál a jednoznačně preferoval pravý "analogový" obraz. Inspirací pro východisko z našeho problému se tak stal princip periskopu.
Dům je ve své podstatě tubusem periskopu, do kterého je následně vestavěn rodinný dům. Primární zrcadlo je pevné. Spodní zrcadlo je pohyblivé a může být ručním mechanismem posunováno do všech tří úrovní. Zrcadlo vyplňuje celou jednu stranu pokoje a předává obraz krajiny do všech podlaží domu. Ve výsledku vzniká dojem, že jedna stěna místnosti je velkým oknem.
Konstrukce domu je ocelová sendvičová. Vnější obklad je z oxidovaného plechu, vnitřní povrch z kovových bíle natřených ocelových plátů.