Petr Hájek Architekti

DŮM OSTROV II

studie 2010
autoři Petr Hájek
spolupráce Zuzana Grešová, Jaroslav Hulín, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš, Michal Volf, Lukáš Zimandl
dum ostrov II
ARCHITEKTURA
Dům je kruhovým plovoucím ostrovem o průměru 17,5m. Jeho kruhový tvar je považován za výchozí a může být transformován dle situace do různých modifikací (například do tvaru elipsy, oválu, fazole…). Těžištěm ostrova je vnitřní zahrada obklopená obytnými prostory domu. Obytné prostory jsou osvětleny a větrány pásovým oknem s krásným výhledem na hladinu rybníka a okolní břehy. Pod oknem je průběžná lavice na sezení. Široký parapet slouží jako interiérová police. V ložnicích – osobních kajutách je lavice lokálně rozšířena na rozměr lůžka. Kajuty lze uzavřít směrem do zahrady shrnovacími stěnami nebo naopak do zahrady plně otevřít. Prostory jsou od sebe odděleny boxem sociálního zařízení, které bude navrženo a vybaveno podle požadavků investora. V nejširší části domu je umístěna jídelna s kuchyní a obývacím prostorem. Obyvatelé zde mají přehled o celém domě. Průhledy do zahrady a na rybník lze upravovat pomocí zatahovacích stěn nebo závěsů. Vnitřní zahradu lze v letních měsících zastínit lehkou plátěnou střechou. Zahrada je zamýšlena jako zelená s trávníkem a alespoň jedním keřovým stromem.

UMÍSTĚNÍ V SITUACI
Dům je solitérem na vodní hladině. Může být použit individuálně nebo v sestavě. Dům je spojen s pontonovým chodníkem skládací lávkou. Po jejím složení se stává samostatným plavidlem-ostrovem. Pro kotvení domu předpokládáme břehové nebo zátěžové kotvy.

VARIABILITA
Velikost a tvar objektu je možné modifikovat dle konkrétního přání investora. Totéž platí o dispozičním řešení a návrhu interiéru.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody bude částečně zajištěn solárními panely. Spotřeba elektrické energie bude zčásti pokryta fotovoltaickými panely. Elektrická energie z fotovoltaických panelů může být skladována v akumulátorových bateriích. Větrání domu je navrženo přirozené okny. Chlazení v letních měsících je navrženo vodním systémem.

VÝROBA A PŘEPRAVA
Výroba a montáž jednotlivých dílů proběhne v hale mimo pozemek. Poté bude dům rozložen a převezen po dílech do suchého doku. V doku bude postaven betonový ponton a na něm sestaven dům. Po kompletaci interiéru a exteriéru bude dům spuštěn na vodu a převezen na kotviště.

VÝSTAVBA
Dům je osazen na prefabrikované pontony, případně na monolotický ponton. Pontony budou jednotlivě přepraveny na pozemek do suchého doku a sestaveny nebo bude na místě vyroben jeden monolitický ponton.. Na vzniklou platformu bude z jednotlivých komponentů postaven dům.

pudorys
rez