Petr Hájek Architekti

DŮM OSTROV

studie 2010
autoři Petr Hájek
spolupráce Zuzana Grešová, Jaroslav Hulín, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš, Michal Volf, Lukáš Zimandl
dum ostrov
ARCHITEKTURA
Dům je představou umělého ostrova o rozměrech 15x24 metrů. Ostrov je vytvořen sestavením osmi boxů – kontejnerů na deseti betonových pontonech. Každý kontejner plní jednu funkci (jídelna s kuchyní, kajuty-ložnice, knihovna, vnitřní bazén, zahrada, skladový prostor, přístav, energocentrum). Kontejnery a jejich funkce lze chápat jako výměnné prostorové jednotky. Ostrov lze tedy naprogramovat přesně dle požadavků konkrétního uživatele. Navržené řešení je pouze jednou z mnoha možností jak jednotlivé funkce a prostory kombinovat.

Dům ostrov je místem, které by svým obyvatelům mělo poskytovat maximální nezávislost. Z tohoto důvodu je do jisté míry inspirován soběstačnými výzkumnými stanicemi. Ostrov tedy kromě obytných částí obsahuje také chráněný vnitřní přístav pro kotvení a případnou údržbu loděk, užitkovou zahradu pro pěstování potravin a recyklaci části bioodpadu, energocentrum pro skladování energie ze střešních solárních panelů, záložní zdroj energie, solární ohřev vody, chlazení okruhovým vodním čerpadlem, vytápění tepelným čerpadlem.

UMÍSTĚNÍ V SITUACI
Dům ostrov umožňuje řadu variant velikosti a funkčního uspořádání. Je možné jej použít jako solitér nebo v sérii v různých sestavách. Dům je spojen s pontonovým chodníkem skládací lávkou. Po jejím složení se stává skutečným ostrovem. Pro kotvení domu předpokládáme břehové nebo zátěžové kotvy.

VARIABILITA
Z hlediska velikosti je ostrov uvažován ve dvou základních variantách. V maximální složený z osmi kontejnerů na ploše 15m x 24m a v minimální složený ze čtyř kontejnerů na ploše 15m x 12m. Funkční složení kontejnerů je možné libovolně měnit dle přání a požadavků investora.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody bude částečně zajištěn solárními panely. Spotřeba elektrické energie bude zčásti pokryta fotovoltaickými panely. Elektrická energie z fotovoltaických panelů může být skladována v akumulátorových bateriích. Větrání domu je navrženo přirozené okny. Chlazení v letních měsících je navrženo vodním systémem. Pro vnitřní bazén bude použita filtrovaná voda z rybníka.

pudorys
rez