Petr Hájek Architekti

DŮM LAMPION

studie 2010
autoři Petr Hájek
spolupráce Zuzana Grešová, Jaroslav Hulín, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš, Michal Volf, Lukáš Zimandl
dum lampion
ARCHITEKTURA
Dům je inspirován poetikou plovoucích lampiónů. Je navržen jako jednoduchý pavilón s fasádou z bílých závěsů. Závěsy hrají v návrhu důležitou roli. Chrání prosklený interiér proti pohledům z venku a proti hmyzu. Umožňují libovolně směrovat výhledy na rybník a vytvářet tak zajímavou vnitřní scénografii . Obyvatelé domu tak mohou měnit atmosféru uvnitř domu dle potřeby nebo společenské příležitosti. Stěny za závěsem jsou plně prosklené. Dům má čtyři venkovní terasy a domovní přístav.

UMÍSTĚNÍ V SITUACI
Dům je solitérem, sochou na vodní hladině. Může být použit individuálně nebo v sestavě. Dům je spojen s pontonovým chodníkem skládací lávkou. Po jejím složení se stává ostrovem. Pro kotvení domu předpokládáme břehové nebo zátěžové kotvy.

VARIABILITA
Velikost a tvar objektu je možné modifikovat dle konkrétního přání investora. Totéž platí o dispozičním řešení a návrhu interiéru.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody bude částečně zajištěn solárními panely. Spotřeba elektrické energie bude zčásti pokryta fotovoltaickými panely. Elektrická energie z fotovoltaických panelů může být skladována v akumulátorových bateriích. Větrání domu je navrženo přirozené okny. Chlazení v letních měsících je navrženo vodním systémem.

VÝROBA A PŘEPRAVA
Výroba a montáž jednotlivých dílů proběhne v hale mimo pozemek. Poté bude dům rozložen a převezen po dílech do suchého doku. V doku bude postaven betonový ponton a na něm sestaven dům. Po kompletaci interiéru a exteriéru bude dům spuštěn na vodu a převezen na kotviště.

VÝSTAVBA
Dům je osazen na prefabrikované pontony. Pontony budou jednotlivě přepraveny na pozemek do suchého doku a sestaveny. Na vzniklou platformu bude z jednotlivých komponentů postaven dvoupatrový dům.
pudorys 1np
rez
1np
2np