Petr Hájek Architekti

Centrum současného umění DOX+

studie 2014
projekt 2017
autoři Petr Hájek, Tereza Keilová, Cornelia Klien, Benedikt Markel, Martin Stoss
Soubor budov DOX+ rozšiřuje Centrum pro současné umění DOX v Praze 7. Původní komplex s těžištěm v expozičních prostorech je doplněn o prostory pro tanec, hudbu, film, videoart... DOX+ tvoří tři budovy: administrativa, multifunkční sál, zkušebna. Administrativní pronajímatelná část vznikla rekonstrukcí původní budovy ze 70. let. Základní typologický rozvrh vnitřního jádra a volné dispozice byl zachován. Úpravy interiéru respektují v detailu a materiálech dobu vzniku objektu. Předpokládá se, že nájemce upraví rozvrh volného půdorysu dle svých potřeb. Sál a zkušebna jsou odlity z pohledového betonu. Železobetonové objekty jsou „oblečeny“ do měkké fasády. Izolační vata je potažena pružnou izolační membránou, která je pak v pravidelném rastru kotvena do betonu. Fasáda pohlcuje odraženou akustickou zátěž dvora a zabraňuje vzniku ozvěny. Díky vzoru, který vychází z čalouněného nábytku, připomínají sály dvě velké pohovky. Multifunkční sál má proměnou akustiku a lze jej tak připodobnit k hudebnímu nástroji, který je možné zvukově vyladit dle potřeby. K tomuto účelu slouží přetáčivé trojstěnné podstropní panely a foyery. Foyery lze v případě speciálních představení využít jako dozvukové komory. Střecha sálu je zatravněnou loukou pro relaxování, venkovní instalace nebo slouží jako hlediště na lávku pro akrobatický tanec.